Chào mừng quý vị đến với website của Phòng GD - ĐT Văn Giang, Hưng Yên

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

THI ĐUA DẠY TỐT, HỌC TỐT

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ CÔNG ĐOÀN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: CỒNG ĐOÀN GD&ĐT
Người gửi: Đàm Huy Đông
Ngày gửi: 07h:53' 19-10-2012
Dung lượng: 147.0 KB
Số lượt tải: 3444
Số lượt thích: 0 người
LĐLĐ HUYỆN VĂN GIANG
CÔNG ĐOÀN GD&ĐT
––––––––––––
Số: /HD-CĐGD&ĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
–––––––––––––––––
Văn Giang, ngày 15 tháng 10 năm 2012


HƯỚNG DẪN
THỰC HIỆN HỒ SƠ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
––––––––––––––––––––
Nhằm tạo điều kiện cho các CĐCS thực hiện tốt các hồ sơ sổ sách Công đoàn trong nhiệm kỳ 2012 -2014 và các năm tiếp theo, Công đoàn GD&ĐT Văn Giang hướng dẫn và thống nhất một số nội dung cụ thể như sau:
I. Các loại hồ sơ, sổ sách của Công đoàn:
1. Kế hoạch chỉ đạo hoạt động Công đoàn; Kế hoạch của UBKT;
2. Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của Ban chấp hành;
3. Quy chế chi tiêu của Công đoàn;
4. Đăng ký thi đua của Công đoàn.;
5. Sổ theo dõi thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
6. Sổ theo dõi các loại quỹ;
7. Sổ Thanh tra nhân dân;
8. Sổ quản lý đoàn viên;
9. Sổ ghi nghị quyết;
10. Sổ theo dõi công văn đi, đến và lưu các văn bản, quyết định …
11. Sổ công tác Ủy ban kiểm tra.
II. Hướng dẫn một số loại sổ sách
1. Sổ kế hoạch: (Chủ tịch thực hiện, lưu theo nhiệm kỳ)
-Phần đầu có kế hoạch năm.
-Kế đến là kế hoạch tháng:
a.Nhận xét công tác tháng qua: (Ghi những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân).
b.Công tác tháng:
Chương trình
Nội dung công việc
Bổ sung
Phân công
Kết quả

1. Nâng cao…

2. Bảo vệ…

3. Vận động…

4. Xây dựng…

 “Bổ sung” là phần điều chỉnh thêm, bớt do phiên họp BCH có ý kiến.
Sau khi bổ sung thì kế hoạch này sẽ được triển khai trước toàn thể CĐV.
2. Sổ ghi biên bản họp: (UV BCH thực hiện, lưu theo nhiệm kỳ)
Chia làm 2 phần:
- Phần trước ghi biên bản họp BCH.
- Phần sau ghi biên bản họp toàn thể CĐV.
3. Sổ lưu Quyết định, Quy chế, báo cáo…: (Chủ tịch thực hiện, lâu dài)
-Phần trước lưu các quyết định của công đoàn GD huyện, quy chế của BCH, quy chế phối hợp với chuyên môn, quy chế dân chủ ở cơ sở (do chuyên môn cung cấp).
-Phần kế tiếp lưu các quyết định của CĐCS, các báo cáo gửi cấp trên.
4. Sổ theo dõi khen thưởng, kỷ luật: (Chủ tịch thực hiện, lưu lâu dài)
Phần khen thưởng thực hiện theo mẫu:
NĂM HỌC:
Danh hiệu tập thể:
…………………………………………………
Cá nhân:
TT
HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH
HÌNH THỨC KHEN,
CẤP KHEN
Giấy khen của…..
Bằng khen của….

* Phần sau theo dõi đoàn viên bị kỷ luật ( tương tự).
5. Sổ quản lý đoàn viên: (Chủ tịch thực hiện, lưu lâu dài).
TÊN…
(Nam, nữ)
-PHẦN KHÔNG THAY ĐỔI:
1) Ngày, tháng, năm sinh:
2) Quê quán:
3) Ngày tham gia cách mạng:
4) Dân tộc:
5) Ngày vào công đoàn: -Số thẻ công đoàn:
6) Ngày vào Đoàn TNCS:
7) Ngày vào Đảng CSVN:
8) Nhận kỷ niệm chương VSNGD ngày:
9) Nhận kỷ niệm chương VSNCĐ ngày:
*PHẦN THAY ĐỔI:
1) Trình độ học vấn:
2) Trình độ chuyên môn:
3) Trình độ chính trị:
6) Trú quán:
7) Họ và tên vợ hoặc chồng:
-Nghề nghiệp:
-Nơi công tác:
8) Họ và tên con:
- -Nam/Nữ: năm sinh:
*GHI CHÚ:
(Nếu có thay đổi gì thì ghi)
6. Sổ theo dõi các loại quỹ: (Do thủ quỹ thực hiện)
Chia theo từng loại quỹ (Nếu có). Theo dõi thu chi cụ thể.
7. Sổ theo dõi công văn đi, đến: (Chủ tịch thực hiện, lưu lâu dài)
Nên phân loại công văn: Công văn về tài chính,về tổ chức, về chỉ đạo phong trào, về hướng dẫn hoạt động…đưa vào bìa kẹp, phía trước có trang danh mục:
TT
Số CV
Tóm nội dung
Của (Cấp nào)
Ngày nhận
 
Gửi ý kiến

TIN TỨC TỔNG HỢP